Menu English


Jamkovka GC Start

Vážení členové GC Start!

Ať již stále své členství obnovující nebo zcela noví, rád bych vás pozval na vaše klubové jamkové mistrovství. Hrajeme s vyrovnáním HCP v jedné smíšené kategorii a tudíž mají šanci všichni bez rozdílu handicapu či pohlaví. Propozice naleznete v příloze a jsou shodné jako v minulém roce. Důležité datum je pondělí 29. května do kterého budu do 12:00 očekávat vaše přihlášky do letošního klání.

Ti, kdo již tuto variantu golfové hry ochutnali, mi jistě dají za pravdu, že má v sobě určité kouzlo, které není možno zažít při běžném turnaji či hře s přáteli. Máte možnost si poměřit síly s dalšími nadšenci pro golf na Ostravici a zároveň tak třeba navázat i nová golfová či širší přátelství. Pro ty, kteří by si nebyli některými aspekty hry jistí, jsem k dispozici a rád vše dovysvětlim kdykoliv jsem přítomen na hřišti.

Věřím v hojný zájem a těším se na vaše přihlášky na tomto mailu stk@ostravice-sport.cz

Hezkou hru!

Mgr. Tomáš Vávra
STK, Sportovní manažer
Golf & Ski Resort Ostravice
Tel.: +420 725 920 160

Propozice zde:

Mistrovství Golf Clubu Start ve hře na jamky 2017   

Po úspěchu předchozích dvou ročníků klubového jamkového mistrovství s vyrovnáním HCP bychom rádi  i letos nabídli všem možnost, utkat se s ostatními členy v přímém souboji nehledě na pohlaví či handicap. I letos bude mistrovství hráno s vyrovnáním HCP, aby šanci na vícero utkání měli i ti, kdož s golfem koketují prozatím jen kratší dobu.  

Propozice:  

Druh soutěže: 

Jamková hra podle pravidel golfu, s vyrovnáním hendikepu. Hráči s vyšším hcp než 36 se počítá HCP právě 36  

2. Soutěžní kategorie: 

Společná (podmínka HCP 54 a nižší). 

Vyrovnání HCP proběhne tak, že se navzájem odečtou hrací HCP obou hráčů a výsledné číslo určí na kterých jamkách se stroke indexem od 1 do tohoto čísla bude mít hráč s vyšším HCP výhodu jedné případně dvou (pokud je rozdíl hracích HCP větší než 18) ran.

Příklad: Hráč A má HCP 18,4, hráč B HCP 23,2. Hrací HCP hráče A podle tabulky je 24, hráče B 30. Rozdíl jejich hracích HCP (30-24) je 6.  Hráč B má tedy na šesti nejtěžších jamkách (stroke index 1 – 6) ránu k dobru. Konkrétně tedy na jamkách – 2, 3, 5, 11,12 a 15.

3. Hřiště: 

Ostravice Challenge Course, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště  

4. Termín:

Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace o průběhu turnaje budou umísťovány na nástěnce v klubu. 

5. Přihlášení:

Hráči se mohou přihlásit nejpozději do pondělí 29. 05. 2017 na e-mail stk@ostravice-sport.cz   s uvedením jména, e-mailu a mobilního telefonu, případně zanechají tytéž informace na recepci klubu.

6. Poplatky:

Hráči platí jednorázově před zahájením prvního kola soutěže 200 Kč. Úhrada proběhne na recepci klubu před prvním utkáním. Fee -  speciální cena pro jamkové mistrovství je 500,-Kč.  

7. Nasazení: 

Nasazení do prvního kola proběhne losem po uzavření přihlášek. Oba hráči mají stejnou zodpovědnost za nalezení vhodného termínu k odehrání utkání do uzávěrky daného kola.

8. Neodehrané utkání

Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Nebude-li mezi dvěma hráči nalezen žádný vhodný termín, je hracím dnem poslední den termínu odehrání kola od 14 hod. Nedostaví-li se jeden z hráčů k tomuto určenému času, vítězství je připsáno přítomnému hráči. Nedostaví-li se v tomto termínu žádný hráč, oba v soutěži končí. Den následující po dni určeném k odehrání daného kola bude dané kolo vždy uzavřeno a rozhodnuto o postupujících do dalších fází soutěže.   

9. Hlášení výsledku zápasu: 

Hráči po dohrání zápasu nahlásí výsledek zápasu na recepci a odevzdají oběma podepsanou score cartu obsahující minimálně výsledek utkání. Hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře. Vede-li hráč o 3 jamky a zbývají již jen 2 jamky ke hře, výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 3/2.  Není-li po odehrání 18ti jamek zápas rozhodnut, musí se pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku – systém náhlá smrt.  

10. Pravidla:  

Hraje se podle pravidel golfu pro jamkovou hru a místních pravidel  

11. Ředitel soutěže 

Mgr. Tomáš Vávra  

12. Rozhodčí 

Tomáš Vávra, Jaroslav Ryšavý  

13. Soutěžní výbor 

Tomáš Vávra, Georgis Mumulos, Jaroslav Ryšavý  

14. Řešení sporů:

Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským způsobem. Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže, eventuálně rozhodčí z titulu hry, po vyslechnutí obou stran.  

15. Závěrečné vyhlášení a předání cen Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne v měsíci říjnu.  Vyhlášena budou první tři místa. Vítěz se stane Mistrem či Mistryní GC Start ve hře na jamky s vyrovnáním HCP  za rok 2017.  

Přejeme všem hezkou hru Tým Golf & Ski Resortu OstraviceHřiště roku 2009 Jamka roku 2009 Hřiště roku 2010 Jamka roku 2010 Hřiště roku 2011 Jamka roku 2012 Hřiště roku 2012 TIGSC TOP 100

Top