Rezervujte si online

Bouřková pravidla Golf & Ski Resortu Ostravice (nehratelné hřiště):

Nebezpečí bouřky vyhlašuje pracovník resortu sirénou, dvěma zatroubeními po sobě. Hráči musí okamžitě přerušit hru a skrýt se do nejbližšího úkrytu (domečky s pitnou vodou, WC a bleskosvodem u odpaliště č. 6, 10 a 15) nebo do klubu. Nejpozději 1 hodinu od vyhlášení bouřky pracovník resortu rozhodne, zda se bude opět pokračovat ve hře nebo se rozehraná hra ukončí. 

Pokud bude hra ukončena, obdrží každý hráč jeden z těchto bouřkových voucherů s platností do konce golfové sezóny:

  • Voucher na 18 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru na prvních pěti jamkách z objednaných 18 jamek.
  • Voucher na 9 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru na 6. až 14. jamce z objednaných 18 jamek.
  • Voucher na 9 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru na prvních pěti jamkách z objednaných 9 jamek.
  • Voucher na slevu 10% na 18 jamkové fee obdrží ten hráč, který přerušil hru v jiném než výše uvedeném případě.

Hráčům nárok na obdržení bouřkového voucheru nevzniká, pokud byli před zakoupením fee na nebezpečí blížící se bouřky předem upozorněni a přesto se rozhodli do hry nastoupit.

V případě, že hrozí zjevné nebezpečí ze strany povětrnostních podmínek, zejména blesků nebo silného větru (padající větve či stromy), je hráč povinen přerušit hru a na nezbytně dlouhou dobu se skrýt v nejbližším úkrytu, i bez vyhlášení přerušení hry pracovníkem resortu.